Prezes Zarządu
Absolwent Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikant adwokacki I roku w Izbie Adwokackiej w Warszawie, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Członek Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwent rocznego studium na Wydziale Prawa i Administracji UW – Center for American Law Studies (studium realizowane we współpracy z Emory School of Law i Georgia State University).