Obecnie udział czynnika społecznego w sprawowaniu sprawiedliwości przejawia się przede wszystkim w udziale ławników w wykonywaniu tegoż wymiaru. We współczesnej doktrynie prawa konstytucyjnego nie jest w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte, czy regulacja z art. 182 Konstytucji RP posiada walor zasady ustrojowej, czy raczej stanowi jedynie normę upoważniającą do uchwalenia stosownych przepisów dla ustawodawcy. Dyskusja o tym, czy udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest obligatoryjny, czy też jest to jedynie przyzwolenie dla prawodawcy na introdukcję mechanizmów prawnych, zezwalających czynnikowi społecznemu na tego rodzaju udział w wymiarze sprawiedliwości.

Fragment tekstu Mateusza Rojewskiego, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.