W roku akademickim 1946/1947 na wydziałach prawa naszych uniwersytetów został wprowadzony jako obowiązujący nowy przedmiot pod nazwą Ustrój Związku Radzieckiego. Jednocześnie w Łodzi powstała pierwsza katedra tego przedmiotu, przeniesiona następnie do Warszawy. Wprowadzenie wykładu uniwersyteckiego Ustroju Związku Radzieckiego, tj. wykładu radzieckiego prawa państwowego było nie tylko celowe, ale i konieczne. Wykład ten dotyczy bowiem pierwszego w historii państwa typu socjalistycznego, państwa, które znajduje się na wyższym szczeblu rozwoju aniżeli wszystkie inne państwa obozu socjalistycznego. W Związku Radzieckim zakłada się obecnie fundamenty komunizmu, podczas gdy demokracje ludowe tworzą dopiero podstawy socjalizmu.

Fragment tekstu dr. Michała Sadłowskiego który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.