Likwidacja obrotu gotówkowego i zastąpienie go w całości obrotem elektronicznym stwarza więc sytuację zagrożenia ujawnieniem danych o tym na czyją rzecz poszczególny obywatel dokonuje wpłat. W kontekście prawa wyznaniowego oznacza to ryzyko ujawnienia informacji o ofiarach składanych na rzecz konkretnego związku wyznaniowego. Ponieważ informacje te mają charakter wrażliwy, a wiele osób zainteresowanych jest tym, by wyznawana przez nich religia pozostała ich sprawą prywatną, może to doprowadzić do zmniejszenia zysków związków wyznaniowych z tytułu ofiar składanych przez wiernych, a w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia sprawowania przez te związki kultu, co w sposób faktyczny ograniczy zagwarantowaną przez Konstytucję RP wolność sumienia i wyznania

Fragment tekstu Adriana Zimnego, który znajdziecie Państwo w naszej Bibliotece. Zapraszamy do lektury.