Rada Naukowa
Katedra Powszechnej Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Rada naukowa
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Rada Programowa
Kierownik Katedry Powszechnej Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku.
Rada Naukowa
Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rada Naukowa
kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Rada Naukowa
Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek XIII kadencji Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP.
Rada Naukowa
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Systemów Politycznych UKSW, dyrektor Instytutu De Republica.
Rada Naukowa
Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.