Tekst Profesora Tomasza Żyro pt. O prymacie prawa nad polityką. I tego konsekwencje.

Jak to się stało, że uznano demokrację liberalną za aksjomat, który pozwalał spokojnie zajmować się jedynie tym, co immanentne dla niej, nawet jeśli polityka demokratyczna przekłada się na zasady prawa międzynarodowego? Jaką drogę przebyliśmy w […]

Tekst Karola Gałkowskiego pt. Potrzeba zmian w zakresie przepisów regulujących dostęp do broni palnej – zarys zagadnienia i wybrane problemy

Autor omawia ustawę o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 549 ze zm.) w aspekcie problematyki pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej oraz w celu ochrony osób […]

Tekst Mateusza Rojewskiego pt. Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne – zagadnienia wybrane

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – oparta na aksjologii chrześcijańsko-demokratycznej – stanowi regulator mechanizmów funkcjonowania oraz organizacji pluralistycznego i demokratycznego państwa prawnego. Obowiązująca ustawa zasadnicza, wskazując na Rzeczpospolitą jako na dobro […]

Tekst Patryka Palczewskiego pt. Tożsamość i ciągłość państwa polskiego. Przyczynek do dyskusji

Autor referuje stanowisko doktryny prawa międzynarodowego i historii prawa w przedmiocie niezwykle ważnego zagadnienia dla polskiego konstytucjonalizmu -choć wydaje się, że w czasie transformacji ustrojowej nie wypłynęło ono na pierwszy plan – jakim jest tożsamość […]

Tekst Adriana Zimnego pt. Brak kropki nad i? Uwagi na temat projektu nowelizacji k.r.o.

Wskaźnik rozwodów w Polsce jest niższy niż w większości państw europejskich – w 2019 roku wyniósł 1,7 na 1000 osób i, biorąc pod uwagę samą tylko Unię Europejską lepiej wypadło jedynie sześć państw: Irlandia (0,7), […]

Tekst Profesor Agnieszki Nogal pt. Idea publicznego rozumu – o pozornej neutralności państwa prawa

Liberalne wyobrażenie neutralnego światopoglądowo państwa prawa przeżywa obecnie głęboki kryzys. Nawet Francis Fukuyama, który jeszcze w latach dziewięćdziesiątych głosił zwycięstwo liberalnej demokracji, zmienił  zdanie: „Powiedziałem wtedy [1992], że jednym z problemów współczesnej demokracji jest to, […]