Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych”, którego autorem jest adw. dr Paweł Bała – adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.