Mariusz Furmanek – sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także pozostawał Szefem Obrony Cywilnej Kraju, jednocześnie będąc wiceszefem zespołu reagowania kryzysowego MSWiA i sekretarzem Komitetu Rady Ministrów ds. Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych. Dzisiaj jest prezes Instytutu Zarządzania Ryzykiem i prowadzi działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa i przejrzystości procedur.

W bibliotece można zapoznać się z opinię Ministra Mariusza Furmanka w sprawie obecności przestępstw bezskutkowych w polskim kodeksie karnym.