O Nas

Pomysł na Instytut Spraw Konstytucyjnych

zrodził się w gronie młodego środowiska nauki, w szczególności konstytucjonalistów, teoretyków i doktrynerów, a także praktyków prawa, będących aplikantami adwokackimi, bądź radcowskimi. Instytut jest odpowiedzią na bieżące problemy środowiska nauki prawa o tożsamości republikańskiej i konserwatywnej, których źródłem jest brak platformy do współpracy w wymiarze naukowym przekraczającej granice uniwersytetów z zyskiem dla dobra wspólnego, jakim jest Rzeczpospolita. Brak współpracy środowiska doprowadził do marginalizacji republikanów oraz konserwatystów w dyskursie naukowym, a przez to zmniejszył ich przełożenie na świadomość społeczną. Instytut ma zatem przełamać tą barierę i nadać nowy impuls w dyskusji z liberalną dogmatyką prawa.

Poznaj cele

Zgodnie ze statutem Instytutu do jego celów należy w szczególności:

prowadzenie działalności badawczej poświęconej polskiemu konstytucjonalizmowi, prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki prawa konstytucyjnego oraz innych gałęzi nauk prawnych, a także integrowanie środowiska naukowego, ale przede wszystkim celem Instytutu jest ochrona praw i wolności człowieka i obywatela oraz wartości, które swoje źródło znajdują w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród wszystkich wartości konstytucyjnych, u progu trzeciej dekady XXI wieku, najbardziej zagrożone są te, które ustanawiają ład społeczny w oparciu o instytucję małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny (art. 18), godności człowieka (art. 30), prawa do życia (art. 38), prawa rodziców do wychowania potomstwa w zgodzie ze swoim światopoglądem (art. 48), wolności sumienia i wyznania (art. 53), obowiązku wsparcia rodziny ze strony władz publicznych (art. 71), wolność dziecka od przemocy, okrucieństwa, wyzysku i demoralizacji (art. 72).

nasza misja

Idea Instytutu Spraw Konstytucyjnych

Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka naukowo-analitycznego, który wykorzystałby doświadczenie członków Rady Naukowej oraz  zespołu eksperckiego, cechującego się dużym doświadczeniem w działalności publicznej, legitymującego się dorobkiem naukowym potwierdzonym stopniami i tytułami naukowymi i odnajdującego źródła aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w chrześcijaństwie i republikanizmie.