Zapraszamy do lektury tekstu Patryka Palczewskiego o zagadnieniu ochrony prawa własności na gruncie polskich norm konstytucyjnych – od roku 1921 do 1997. Tekst dostępny jest w naszej Bibliotece.