Nadrzędność Konstytucji RP nad prawem unijnym

Informacje dodatkowe

Autor

dr. hab. Artur Ławniczak

Kategoria

Prawo konstytucyjne, Raporty, analizy, ekspertyzy i opinie, Zasady naczelne ustroju