Zasada subsydiarności jako zasada ustroju samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dodatkowe

Autor

mgr. Jakub Dorosz-Kruczyński

Kategoria

Artykuły naukowe i popularnonaukowe, Prawo konstytucyjne, Zasady naczelne ustroju