Pojęcie narodu w Konstytucji RP z 1997 r. – wybrane aspekty w ujęciu porównawczym

Informacje dodatkowe

Autor

dr. Jędrzej Pilszka

Kategoria

Aksjologia systemu prawnego, Artykuły naukowe i popularnonaukowe, Prawo konstytucyjne