Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych

Informacje dodatkowe

Autor

adw. dr. Paweł Bała

Kategoria

Artykuły naukowe i popularnonaukowe, Wolność sumienia i wyznania, Zasady naczelne ustroju