Konstytucyjny standard ochrony własności w polskich ustawach zasadniczych. Zarys problemu

Informacje dodatkowe

Autor

mgr Patryk Palczewski

Kategoria

Artykuły naukowe i popularnonaukowe, Prawa Podstawowe, Prawo konstytucyjne