Serdecznie zapraszamy do lektury obu części tekstu pt. „Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi”, którego autorem jest prof. dr hab. Dariusz Dudek – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w dwóch częściach w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.