P. Bała – Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Model relacji państwo-kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a konstytucyjna zasada bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych”, którego autorem jest adw. dr Paweł Bała – adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

M. Szymański, Ochrona tajemnicy spowiedzi w regulacjach prawnych amerykańskich stanów oraz Dystryktu Kolumbii – analiza prawno-porównawcza

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Ochrona tajemnicy spowiedzi w regulacjach prawnych amerykańskich stanów oraz Dystryktu Kolumbii – analiza prawno-porównawcza”, którego autorem jest mgr Michał Szymański, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

M. Sadłowski – Znaczenie ustroju II Rzeczypospolitej w procesie dydaktycznym studiów administracyjnych

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Znaczenie ustroju II Rzeczypospolitej w procesie dydaktycznym studiów administracyjnych”, którego autorem jest dr Michał Sadłowski – adiunkt w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

D. Dudek, Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi

Serdecznie zapraszamy do lektury obu części tekstu pt. „Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi”, którego autorem jest prof. dr hab. Dariusz Dudek – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w dwóch częściach w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.

A. Wielomski, Spór Węgier i Polski o pojęcie demokracji z Unią Europejską

Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Spór Węgier i Polski o pojęcie demokracji z Unią Europejską”, którego autorem jest prof. dr hab. Adam Wielomski – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.