Tekst Profesor Agnieszki Nogal pt. Idea publicznego rozumu – o pozornej neutralności państwa prawa

Liberalne wyobrażenie neutralnego światopoglądowo państwa prawa przeżywa obecnie głęboki kryzys. Nawet Francis Fukuyama, który jeszcze w latach dziewięćdziesiątych głosił zwycięstwo liberalnej demokracji, zmienił  zdanie: „Powiedziałem wtedy [1992], że jednym z problemów współczesnej demokracji jest to, że zapewnia ona pokój i dobrobyt, ale ludzie chcą czegoś więcej… liberalne demokracje nawet nie próbują zdefiniować, czym jest dobre życie, pozostawiając to jednostkom, które czują się wyobcowane, pozbawione celu i  dlatego dołączają do grup odwołujących się do tożsamości, co daje im poczucie wspólnoty”.

Zapraszamy do lektury tekstu Profesor Agnieszki Nogal, który znajdziecie Państwa w naszej Bibliotece.