Serdecznie zapraszamy do lektury tekstu pt. „Spór Węgier i Polski o pojęcie demokracji z Unią Europejską”, którego autorem jest prof. dr hab. Adam Wielomski – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor dokonuje analizy ujętej w tytule problematyki, w sposób przystępny oraz interesujący prezentując związane z nią zagadnienia. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników – zarówno do teoretyków, jak również do praktyków prawa konstytucyjnego, a także do analityków, studentów, publicystów oraz pasjonatów. Tekst dostępny jest do pobrania w zakładce Biblioteka – Artykuły naukowe i popularnonaukowe.