NASZE PROJEKTY

Realizowane projekty:

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Zadanie publiczne pod nazwą „Publikacja z okazji 30. rocznicy zawarcia konkordatu”. Dotacja: 50 000 zł.

Projekt ten ma na celu uczczenie 30. rocznicy podpisania 28 lipca 1993 roku konkordatu zawartego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Wydana w ramach projektu publikacja będzie przypominać o silnych relacjach pomiędzy Polską a Stolicą Świętą, wskazując, między innymi, na wpływ św. Jana Pawła II w powstanie dokumentu oraz jego znaczenie dla stosunków polsko-watykańskich oraz sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego oraz wyznawców religii rzymskokatolickiej w Polsce. Praca przypominać będzie o tym jak istotnym, z punktu widzenia dyplomacji watykańskiej, państwem dla katolicyzmu w Europie jest Rzeczpospolita Polska. 

O NAS

Naszą ideą jest stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka naukowo-analitycznego, który wykorzystałby doświadczenie członków Rady Naukowej oraz zespołu eksperckiego, cechującego się dużym doświadczeniem w działalności publicznej, legitymującego się dorobkiem naukowym potwierdzonym stopniami i tytułami naukowymi i odnajdującego źródła aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w chrześcijaństwie i republikanizmie.

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem, na który składają się m.in. teksty autorstwa członków Rady Naukowej, bądź ekspertów Instytutu.